มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

เราคือ นักพิทักษ์สิทธิมนุษชน ที่แสวงหา ความเป็นธรรม และศักดิ์ศรี ให้กับทุกคน ภายใต้รัฐธรรมนูญ

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน มาหลายทศวรรษ

[:th]มูลนิธิผสานวัฒนธรรม Cross Cultural Foundation[:]

ขอบเขตงานของเรา

การผลักดัน

เราเดินหน้าการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ดำเนินคดี

เราแสวงหาความยุติธรรมต่อเหยื่อของการทรมาน การบังคับสูญหาย และการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม

การให้ความรู้

เราให้สิทธิ์แก่ผู้คน ในการรับรู้และใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของตน

ห้องสมุดคดี

เหตุการณ์ตากใบ

เหตุการณ์ตากใบ

19 ตุลาคม 2008

สมชาย นีละไพจิตร

สมชาย นีละไพจิตร

8 ตุลาคม 2009

พอละจี รักจงเจริญ

พอละจี รักจงเจริญ

30 มกราคม 2013

Wanchalearm Satsaksit

วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์

12 มิถุนายน 2020

บทความยอดนิยม

แถลงการณ์

หมวดหมู่ยอดนิยม