หลักนิติธรรม

หลักนิติธรรม

[:th]คณากร เพียรชนะ[:]

[:en]แถลงการณ์: คืนความเป็นธรรม หยุดแทรกแซงผู้พิพากษา สร้างหลักประกันความเป็นอิสระของตุลาการ[:th]แถลงการณ์ คืนความเป็นธรรม หยุดแทรกแซงผู้พิพากษา สร้างหลักประกันความเป็นอิสระตุลาการ[:]