[:th]CrCF Logo[:]

รายการหักมุมการเมือง 53 เลือกตั้ง 66 เปลี่ยนประเทศว่าด้วยเรื่อง “ปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม”

Share

“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยังมีปัญหาที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน” ทั้งโดยตัวบทกฎหมายและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เช่น ที่รัฐธรรมนูญ กำหนดให้ “ผู้ต้องหาหรือจำเลย”เป็น “ผู้บริสุทธิ์” จะปฏิบัติต่อเขาแบบนักโทษมิได้ นั้น ในทางปฏิบัติ มีผู้ต้องหาและจำเลยจำนวนมากถูกปฏิบัติเหมือนเป็นนักโทษ ส่วนใหญ่เป็นคนยากจน ไม่มีเงินประกันตัว หรือศาลไม่ให้ประกันตัว เพราะไม่ใช่ผู้ที่มีศักดิ์มีฐานะที่น่าเชื่อถือ หรือไม่ก็เป็นผู้ที่ต่อต้าน คัดค้านรัฐบาล หรือผู้มีอำนาจ

การสอบสวนอยู่ในมือตำรวจ โดยตำรวจที่สอบสวนไม่มีอิสระ ผู้บังคับบัญชา รัฐบาล หรือผู้มีอิทธิพลสั่งได้ ตำรวจ จับเอง สอบเอง ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงอยากเสนอให้พรรคการเมือง ทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย รวมถึงการปฏิรูปตำรวจ ให้อัยการรับผิดชอบงานสอบสวน เหมือนกับอารยประเทศ ถ้าพรรคการเมืองมีนโยบายแก้ปัญหาเหล่านี้ จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างท่วมท้นแน่นอน

สมชาย หอมลออ
ที่ปรึกษามูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ผ่านรายการ #หักมุมการเมือง ครั้งที่ 53 รับชมย้อนหลัง : https://fb.watch/jj3sbN1btr/

เลือกตั้ง 66 เปลี่ยนประเทศว่าด้วยเรื่อง “ปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม”