[:th]CrCF Logo[:]
รังสิมันต์ โรม

3 ปีวันเฉลิมสูญหาย: แนวทาง และนโยบายพรรคก้าวไกล ต่อการคืนความยุติธรรม

Share

“ในฐานะโฆษกของพรรคก้าวไกล ในระหว่างที่เราจัดตั้งรัฐบาล เราสัญญาว่าเราจะเป็นรัฐบาลที่จะทำให้พี่น้องประชาชนปลอดภัย เราจะเป็นรัฐบาลที่จะสร้างกลไกตามกฎหมาย ที่จะทำให้มั่นใจว่าทุกชีวิต จะไม่เจอแบบนี้อีกแล้ว” สัมภาษณ์ รังสิมันต์ โรม โฆษกพรรคก้าวไกล เนื่องในวันครบรอบ 3 ปีวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ถูกบังคับให้สูญหาย

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญหายทุกกรณี และจะยืนหยัดเคียงข้างเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับพวกเขาต่อไป