[:th]CrCF Logo[:]

Infographic: ภาพชุดเรื่องสิทธิมนุษยชน ตอน ปฏิญญาสากล 30 ข้อ

Share

มาทำความรู้จักปฏิญาญาสากล 30 ข้อ กันว่าแต่ละข้อมีอะไรบ้าง ผ่านภาพการ์ตูนน่ารักเข้าใจง่ายๆ กัน