สิทธิชุมชน

สิทธิชุมชน

[:th]สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง[:]

[:en]RE: International Community’s Response to Thai Authorities’ Human Rights Violation Against the Karen Indigenous Peoples and Urging for a Dispute Resolution[:th]เครือข่ายองค์กรสิทธิ ยื่น จม. ถึงองค์กรระหว่างประเทศ กรณีรัฐไทย ละเมิดสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง พร้อมขอรัฐไทยปกป้อง-คืนสิทธิชุมชน[:]