The Patani

ทบทวนการจับกุม-กักตัวบุคคล ตามกฎอัยการศึก ที่ขาดระบบตรวจสอบเสี่ยงการละเมิดสิทธิฯ และขอให้ปล่อยตัวบุคคลทั้งห้าโดยไม่มีเงื่อนไข

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 10.30 น. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้รับข้อมูลว่า นายฟัยซอล ดาเล็ง อายุ 30 ปี และนาย มูฮัมหมัดเซาฟิร อาแซ อายุ 31 ปี ทั้งสองคนมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบ้านแหร อ.ธารโต จังหวัดยะลา ถูกจับกุมพร้อมชาวบ้านในพื้นที่จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่ทหารใช้อำนาจกฎอัยการศึกจับกุมตัวบุคคลทั้ง 5 คน ไปยังสถานที่กักตัวของทางทหารในพื้นที่  โดยปัจจุบันยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องสถานที่ควบคุมตัวและการเข้าถึงทนายความ และญาติ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ การจับกุมบุคคลที่ทางการต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมือง การแสดงออกทางความคิดเห็น เจ้าหน้าที่ทหารจะใช้อำนาจกฎอัยการศึกติดตามจับกุม และกักตัวได้เป็นเวลา 7 วันโดยไม่ต้องมีหมายจับ ไม่ต้องออกหมายเรียก ไม่มีการตั้งข้อหา การกักตัวทั้ง 7 วันเป็นการควบคุมตัวกันโดยเจ้าหน้าที่หน่วยเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ที่กักตัว ขาดการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ทั้งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการใดๆ

การเยี่ยมจากญาติได้รับอนุญาตในเวลาที่จำกัดตั้งแต่วันแรก แต่การเข้าถึงทนายความนั้นต้องได้รับการอนุญาตจากแม่ทัพภาค 4 การจับกุม และควบคุมตัวดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม

นายฟัยซอล ดาเล็ง และนาย มูฮัมหมัดเซาฟิร อาแซ ทั้งสองคนเป็นนักกิจกรรมทางการเมือง นายฟัยซอล เป็นอดีตเลขานุการของประธานที่ประชุมสูงสุด (The Patani) และเป็นอดีตประธานชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร นายมูฮัมหมัดเซาฟิร เป็นว่าที่เลขาธิการประธานที่ประชุมสูงสุด (The Patani) และเป็นอดีตประธาน PNYS ทั้งสองคนทำงานกิจกรรมทางสังคม และช่วยเหลือชาวบ้านในการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายๆ กรณีทั้งในขณะที่เรียนที่กรุงเทพ และที่ภูมิลำเนาของตน

ปัจจุบันมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้านกิจกรรมทางการเมืองในนาม The Patani เป็นการรวมกลุ่มของอดีตนักกิจกรรมนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เพื่อทำงานด้านสันติภาพปาตานี ที่ใช้แนวทางการเมืองสื่อสารต่อรองประเด็นกำหนดชะตากรรมของตนเอง เช่น การรณรงค์การต่อสู้ทางการเมือง การออกมาแสดงออกถึงความต้องการของประชาชน งานนโยบายแลกเปลี่ยนกับกลไกรัฐระดับต่างๆ รวมทั้งการผลักดันวัฒนธรรมการเมืองใหม่ในพื้นที่ปาตานี เป็นต้น โดยมีโครงสร้างที่เรียกว่า ที่ประชุมสูงสุด

นายฟัยซอล และนายมูฮัมหมัดเซาฟิร เป็นบุคคลกรที่สำคัญของหน่วยงานด้านการเมืองของปาตานี การจับกุมบุคคลทั้งสองพร้อมกับชาวบ้านอีกสามคนในเวลาที่การรณรงค์ให้มีการปฏิรูปทางการเมืองของไทย และการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งของอดีตนักศึกษาจากปาตานี ส่งผลให้การสื่อสารด้านนโยบายของภาครัฐถูกตั้งคำถามว่าอาจเป็นความพยายามในการทำลายการทำงานด้านกิจกรรมทางการเมืองอย่างเปิดเผยหรือไม่  การสร้างความหวาดกลัวให้กับการเมืองภาคประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเยาวชนในพื้นที่ปาตานีหรือไม่

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ขอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะ กอ.รมน. ให้ทบทวนการจับกุมบุคคล และกักตัวตามอำนาจกฎอัยการศึก ซึ่งขาดระบบตรวจสอบเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน และและสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวบุคคลทั้งห้าโดยไม่มีเงื่อนไข  หากมีข้อหาหรือพบว่าบุคคลต้องสงสัยในการกระทำความผิดทางอาญาให้ดำเนินการด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ทำลายบรรยากาศทางการเมือง หลักการในระบอบประชาธิปไตย และความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศตามหลักนิติธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  0659793836

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง