[:th]CrCF Logo[:]
[:th]เปิดตัวรายงานและการสร้างการตระหนักรู้การป้องกันการทรมาน[:]

[:th]เปิดตัวรายงาน และการสร้างการตระหนักรู้ การป้องกันการทรมาน 10 กพ. 2559[:]

Share

[:th]

โครงการ และกำหนดการ

ผู้เสียหายจากการทรมานมีทั่วโลก และในประเทศไทยก็มีผู้เสียหายจากการทรมานทั้งที่ได้มีการจดบันทึก และทั้งที่ไม่มีการจดบันทึกข้อเท็จจริงไว้หลายราย ในปัจจุบันการทรมานในหลายประเทศยังไม่เป็นความผิดอาญา รวมทั้งในประเทศไทยด้วย โดยกฎหมายได้กำหนดแต่เพียงว่าถ้อยคำหรือพยานหลักฐานใดๆ ที่ได้มาจากการใช้กำลังบังคับขู่เข็ญให้ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหา หรือสารภาพ ศาลจะไม่รับฟังเป็นพยานหลักฐานเท่านั้น อีกทั้งขณะนี้ประเทศไทยไม่มีมาตรการทั้งทางกฎหมาย และทางปฏิบัติในการป้องกัน และยุติการทรมานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีการฟื้นฟูเยียวยาทางด้านร่างกาย และจิตใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทรมาน นอกจากนี้ความเข้าใจเรื่องทรมานยังคงอยู่ในวงจำกัด แต่ยังไม่เป็นที่รับรู้ในกลุ่มประชาชนทั่วไป ความเข้าใจในประเด็นนี้ย่อมจะทำให้ทั้งประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญถึงการต่อต้านการทรมาน และให้เกิดความตระหนักร่วมกันในการป้องกัน และยุติการทรมานในประเทศไทยและในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

สำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และองค์กรเครือข่าย ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ที่เคยถูกจับกุม และควบคุมตัว ว่าถูกกระทำทรมาน หรือถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี หลายกรณีด้วยกัน  ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มด้วยใจ องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อเหยื่อการทรมานแห่งสหประชาชาติ (United Nations Fund for Victims of Torture) มาตั้งแต่ปี 2556 จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูล และให้ความช่วยเหลือเหยื่อจากการทรมานฯ เบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดเสียหายทั้งทางกาย และจิตใจ ฟื้นฟูและสนับสนุนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิม ทั้งเพื่อเป็นข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานของรัฐ ให้ดำเนินการทั้งในทางนโยบาย กฎหมาย และการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทรมาน และการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี

ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และภาคีร่วม จึงได้จัดทำรายงานปี 2558-2559 เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีเข้าใจถึงปัญหาของการกระทำทรมานฯ ผลกระทบที่เกิดจากการกระทำทรมานฯ และการแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันการทรมานฯ โดยจัดให้มีกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ และเสวนา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00-16:00 น ณ ห้องเชคดาวุด ตึกวิทยาลัยอิสลาม (ตึกวอส.เก่า) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี

Poster เปิดตัวรายงานทรมาน 59.jpg

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
[:]

TAG

RELATED ARTICLES