[:th]CrCF Logo[:]

[:th]พี่สาวของวันเฉลิม จะเข้ายื่นหลักฐานสำคัญให้อัยการสูงสุด เพื่อยืนยันว่าวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ อยู่และหายไปจากที่พักในประเทศกัมพูชา[:]

Share

[:th]

พรุ่งนี้ (19 มี.ค. 2564) เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารเอ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร นางสาว สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วยทนายความจาก ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม จะเข้ายื่นหลักฐานสำคัญที่เคยส่งให้ศาลชั้นต้นแห่งกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว กับอัยการสูงสุด กรณี นาย วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ น้องชายถูกประทุษร้าย และบังคับสูญหายระหว่างอยู่ในประเทศกัมพูชา

โดยการเข้าพบอัยการครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรก ภายหลังกลับจากประเทศกัมพูชา เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเกี่ยวกับการสูญหายของ นาย วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2563 นางสาว สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงอัยการสูงสุด ให้ดำเนินการสอบสวนคดีการหายตัวไปของ นาย วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ดังกล่าว แต่เมื่อทางการกัมพูชาได้แจ้งว่า นายวันเฉลิม ไม่ได้หายไปในขณะที่อยู่ในประเทศกัมพูชา ทางอัยการสูงสุดจึงได้ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าว

ดังนั้น ในการเข้าพบอัยการสูงสุดครั้งนี้ นางสาว สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ จะนำส่งพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อยืนยันว่า นาย วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ได้ถูกบังคับให้สูญหายไป ขณะที่อยู่ในประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 ดังที่ได้ให้ถ้อยคำและพยานหลักฐานไว้แก่ ศาลชั้นต้นแห่งกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 8 ธ.ค. 2563 เพื่อให้อัยการสูงสุดมีคำสั่งให้พนักงานอัยการสอบสวนเพื่อคลี่คลายคดีดังกล่าวร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชน และผู้ที่สนใจติดตามเรื่องราวการเข้าพบอัยการสูงสุดดังกล่าวได้ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาว พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร. 065-979-3836

[:]