การออกเดินทางครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีอุทยานแห่งชาติไทรทอง ได้มี 14 ชาวบ้านถูกดำเนินคดีจากปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า นโยบายสำคัญในระบอบรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยสถานการณ์ล่าสุด ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้ชาวบ้านมีความผิด รวมถึงเพิ่มเติมการชดใช้ค่าเสียหายมากยิ่งขึ้นในบางคดี

2
3
4
5
6