2016-06-25_ใบแจ้งข่าวคดีฤทธิรงค์ นัดครั้งที่ 4 วันที่ 27 มิถุนายน 59

เผยแพร่วันที่ 25 มิถุนายน 2559

ใบแจ้งข่าว

ศาลปราจีนบุรีไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญา (นัดครั้งที่4)

คดีนายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ฟ้องตำรวจปราจีนบุรี

****************************

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น  ศาลจังหวัดปราจีนบุรีนัดไต่สวนมูลฟ้อง ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 925/2558  กรณีนายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร เป็นโจทก์ยื่นฟ้องตำรวจปราจีนบุรี 7 คน ฐานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ความผิดต่อร่างกาย และความผิดต่อเสรีภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157, 200, 295, 309, 310, 391 ประกอบมาตรา  83, 91  ในเรื่องที่นายฤทธิรงค์ยืนยันว่า เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปทำร้ายร่างกายบังคับให้รับสารภาพ(ซ้อมทรมาน) ว่าเป็นผู้กระทำความผิดในเหตุการณ์ที่ตนมิได้กระทำ  โดยได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558

ในนัดนี้ พนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นทนายความของจำเลยทั้งเจ็ดคน จะได้ทำการถามค้านตัวโจทก์ เพื่อโต้แย้งทำลายน้ำหนักพยาน จากการที่โจทก์ได้เบิกความต่อศาล(ตามที่ทนายความโจทก์ซักถาม)ไปแล้วในนัดที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559    และหลังจากทนายความจำเลยถามค้านเสร็จ ทนายความโจทก์ก็มีสิทธิถามตัวโจทก์ได้อีกครั้ง(ถามติง)เป็นการปิดท้ายสำหรับการถามพยานปากนี้ซึ่งเป็นตัวโจทก์เอง

ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องคดีนี้ ฝ่ายโจทก์ยังมีพยานบุคคลอีกหลายปาก รวมทั้งพยานเอกสารและพยานวัตถุ อีกเป็นจำนวนมาก ที่จะได้นำมาสืบในนัดต่อ ๆ ไป เพื่อให้ศาลพิจารณาเห็นว่าคดีมีมูลเพียงพอที่จะรับฟ้องและดำเนินกระบวนพิจารณาจนกระทั่งมีคำพิพากษาต่อไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายปรีดา นาคผิว 098-6222474 ทนายความ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
นายสัญญา เอียดจงดี 084-1212596 ทนายความอิสระ

นางสาวนันทนา แก้วนวล 086-3917049 ทนายความอิสระ

ข้อมูลเพิ่มเติม