25580624-023333.jpg

Download แถลงการณ์ ภาษาอังกฤษ ที่ UA_Den_Kamlae_29_04_16_hrds

สรุป คำแปล

องค์กรระหว่างประเทศชื่อ Front line Defenders ทำงานเรื่องปกป้องคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ออกแถลงการณ์กรณีการหายตัวไปของนายเด่น คำแหล้ แสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งวว่าการหายตัวไปของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน นายเด่น คำแหล้ ระบุเชื่อว่าการหายตัวไปนั้นมีแรงจูงใจมาจากการทำงานที่มีความชอบธรรมและสันติวิธีของนายเด่นฯ ในเรื่องการเรียกร้องสิทธิในที่ดินในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยว่า

1.ต้องสืบสวนสอบสวนอย่างเร่งด่วน ให้ถ้วนถี่และเป็นกลาง ว่าการกล่าวอ้างว่ามีการบังคับให้สูญหายขององค์กรระหว่างประเทศชื่อ Front line Defenders ทำงานเรื่องปกป้องคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ออกแถลงการณ์กรณีการหายตัวไปของนายเด่น คำแหล้  และขอให้มีการเผยแพร่ผลของการสืบสวนสอบสวนและนำผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามมาตรฐานสากล

  1. ขอให้หยุดการดำเนินคดีนายเด่นและภรรยาที่ Front line Defenders เชื่อว่าการฟ้องคดีอาญาต่อนายเด่นฯและภรรยานั้นเป็นผลมาจากการทำงานของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งพวกเขามีความชอบธรรมในการทำงานอย่างสันติสงบที่จะปกป้องสิทธิในที่ดินของเขา
  2. จะต้องใช้มาตรการที่จำเป็นทุกรูปแบบเพื่อรับรองว่าครอบครัวของนายเด่นฯ จะได้รับการฟื้นฟูเยียวยาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
  3. ขอให้รับรองว่าในทุกสถานการณ์นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต้องสามารถทำงานที่มีความชอบธรรมของเขาได้อย่างเสรีโดยปราศจากการกีดกลั้นด้วยข้อจำกัด ความหวาดกลัว หรือการโต้ตอบกลับ