[:th]CrCF Logo[:]

เมื่อผมถูกทรมาน ผมจึงมาตามหาความยุติธรรม เสวนา ถอดบทเรียนการต่อสู้ 12 ปี ในกระบวนการยุติธรรมของครอบครัว “ชื่นจิตร”

Share

“เมื่อผมถูกทรมาน…ผมจึงมาตามหาความยุติธรรม” เสวนา ถอดบทเรียนการต่อสู้ 12 ปี ในกระบวนการยุติธรรมของครอบครัว “ชื่นจิตร” ผ่านงานเปิดตัวหนังสือสารคดี “เมื่อผมถูกทรมาน…ผมจึงมาตามหาความยุติธรรม”

กล่าวเปิดเสวนา โดย
สุรพงษ์ กองจันทึก ประธาน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ร่วมเสวนา โดย
สมศักดิ์ ชื่นจิตร บิดาของ ฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ผู้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจซ้อมทรมาน
– ทนาย ปรีดา นาคผิว ทนายความ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
– พล.ต.ต. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส. พรรคก้าวไกล อดีตผู้บังคับการกองปราบปราม
– อิชย์อาณิคม์ ชิตวิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร ผู้เขียนและเรียบเรียงหนังสือ “เมื่อผมถูกทรมาน…ผมจึงมาตามหาความยุติธรรม”
พรทิพย์ โม่งใหญ่ ผู้สื่อข่าว Workpoint ช่อง 23
– อาจารย์ ดร. จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดำเนินรายการ โดย
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ในฐานะผู้จัดทำหนังสือ จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชน และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังเสวนาเปิดตัวหนังสือ “เมื่อผมถูกทรมาน…ผมจึงมาตามหาความยุติธรรม” ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านทางแอปพลิเคชัน ZOOM และถ่ายทอดสดผ่านเพจ Cross Cultural Foundation – CrCF

เพื่อสะท้อนมุมมองที่หลากหลายผ่านการนำเสนอหนังสือดังกล่าว และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงกับผู้ต้องสงสัยและผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งการผลักดันร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. … เข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภาและประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยเร็วที่สุด
พรบอุ้มต้องไม่หาย