เสวนา “แก่งกระจาน หลังมรดกโลก: การจัดการร่วมที่เป็นไปได้ Kaeng Krachan Forest Online

0
52

เสวนาที่จะพาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ “ผืนป่าแก่งกระจาน” มาร่วมพูดคุยถึงการจัดการทรัพยากรร่วมกันที่พอจะเป็นไปได้ ภายหลัง “ผืนป่าแก่งกระจาน” ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่ผ่านมา

โดยเสวนาครั้งนี้ ได้รับการให้ความร่วมมือจาก ตัวแทนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (OHCHR) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวแทนจากฝ่ายวัฒนธรรมของ UNESCO ตัวแทนเยาวชนจากสมัชชาชนเผ่าพื้นเมือง ตัวแทนประเทศสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกอย่าง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และกัวเตมาลา และตัวแทนรัฐบาลไทยในการร่วมแลกเปลี่ยนประเด็น Kaeng Krachan Forest: Creating a positive vision for World Heritage Site Forum on effective and inclusive co-management of World Heritage sites

The World Heritage Committee at its 44th session held in July 2021 agreed to inscribe the Kaeng Krachan Forest Complex on the World Heritage List. Kaeng Krachan is Thailand’s sixth World Heritage site.

Essential to the inscription were the commitments by Thailand to continue working on ensuring consultations with the local communities on their livelihoods and their active engagement in management of the property, and to report on progress and results of related actions to the World Heritage Committee at its 46th session (2023).

In a statement after inscription, Minister of Natural Resources and Environment Varawut Silpa-archa said to the Committee that Thailand, “reaffirms…our undeterred commitment of constructively resolving community forest issues and community management” in Kaeng Krachan Forest Complex.

Inscription of the Kaeng Krachan Forest Complex as a World Heritage Site presents an excellent opportunity to explore how to best approach community or co-management with local and Indigenous communities.

The Cross Cultural Foundation organises this forum to promote constructive dialogue that can inform successful management of the Kaeng Krachan Forest Complex World Heritage site – management that meets World Heritage standards, Thai government priorities, and that respects the rights and culture of Indigenous peoples in Thailand.

The aim of this public forum is to: (1) hear from World Heritage experts standards and best practices for involving Indigenous peoples in site management, and (2) hear the experiences of our respective partners from countries that have World Heritage Sites co-managed with Indigenous peoples and local communities, including Australia, New Zealand, Guatemala.

Topic: Kaeng Krachan Forest Online Forum แก่งกระจาน หลังมรดกโลก การจัดการร่วมกันที่เป็นไปได้