ต่อต้านการทรมานปาตานี

เสวนาออนไลน์ รณรงค์ และต่อต้านการทรมานในพื้นที่ความขัดแย้ง ปาตานี

วันจันทร์ที่ 28 มิ.ย 64 เวลา 13:30-15:30 น. ชมสดทาง Facebook Live เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP)

ติดตามสถานการณ์การทรมาน และละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความช่วยเหลือด้านกระบวนการยุติธรรม และการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน จนถึงการเยียวยาด้านสุขภาพจิตกรณีผู้ป่วยซับซ้อน เหยื่อจากการทรมานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดำเนินรายการโดย
รอมฎอน ปันจอร์ Deep South Watch

ร่วมเสวนาโดย
อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สส. พลังประชารัฐ และกรรมาธิการกฎหมาย และสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร (กมธ.)
สัณหวรรณ ศรีสด ที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล
พรเพ็ญ คงขรเกียรติ ผู้อำนวย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF)
ลลิภัทร บัวทอง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
ซุฟยาน ดือราฮิง ทนายความประจำ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
อัญชนา หีมมิหน๊ะ ประธาน กลุ่มด้วยใจ
อับดุลเลาะ เงาะ ประธาน เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ (Jasad)

Duayjai Group กลุ่มด้วยใจ
เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ Jasad
Civil Society Assembly For Peace (CAP)
สนับสนุนโดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง