[:th]CrCF Logo[:]

[:th]แถลงการณ์ร่วม การสังหารพระสงฆ์สองรูป วัดรัตนาสุภาพ สุไหงปาดี จ.นราฯ การสังหารอิหม่ามบ้านปูโปะ อ.รือเสาะ นราธิวาส สร้างความหวาดกลัว และสะเทือนขวัญ[:]

Share

[:th]

แถลงการณ์ร่วม

การสังหารพระสงฆ์สองรูป วัดรัตนาสุภาพ สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

การสังหารอิหม่ามบ้านปูโปะ อ.รือเสาะ นราธิวาส

สร้างความหวาดกลัวและสะเทือนขวัญ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่วัดรัตนานุภาพ บ้านโคกโก หมู่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เวลาประมาณ 20.30น. เป็นเหตุให้มีพระภิกษุ 2 รูปมรณภาพคือ พระครูประโชติ รัตนานุรักษ์ เจ้าอาวาส และ พระสมุห์ อรรถ ขุนอำไพ  นอกจากนั้นมีพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บอีก 2 รูป คือ  พระธนโชติ ชุมเลิศ ได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่ไหล่ซ้ายและเท้าซ้าย และพระประเวศน์ สุขแก้ว   ได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่ต้นขาขวาและไหล่ขวา   เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลสุไหงปาดี

บุคคลและองค์กรตามรายนามด้านล่างนี้ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อญาติและศาสนิกชนของผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น และขอประนามผู้ที่ก่อเหตุร้ายซึ่งนอกจากจะเป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่อพระสงฆ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งแล้ว ยังเป็นการจงใจเพื่อสร้างความขัดแย้งรุนแรงทางด้านศาสนาด้วย จึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันประนามและยืนยันให้รัฐนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างจริงจังและเป็นธรรม

ทั้งนี้การลอบสังหารผู้นำศาสนาในทุกเหตุการณ์ย่อมนำมาซึ่งความแตกแยกและความขัดแย้งให้บาดลึกมากขึ้น โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 มีการลอบสังหารนายดอเลาะ สะไร วัย 62 ปี โต๊ะอีหม่ามของมัสยิดบ้านปูโปะ อ.รือเสาะ นราธิวาสจนเสียชีวิต

พระครูประโชติ รัตนานุรักษ์ เจ้าอาวาสหรือพระสว่าง เวทหามะเป็นพระนักพัฒนา มีส่วนสำคัญในความพยายามสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและเป็นนักศึกษาด้านสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า

เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนขวัญ กังวลและความหวาดกลัวอย่างมากต่อประชาชนและนักกิจกรรมภาคประชาสังคมอย่างมากว่าจะทำให้เกิดความรุนแรงตอบโต้สูงขึ้นอีก

ลงชื่อ

 1. เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ
 2. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
 3. คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้
 4. ชมรมพุทธรักษา จังหวัดชายแดนใต้
 5. มะรอนิง สาแล
 6. ปรัชญาเกียรติ ว่าโร๊ะ
 7. สมัชชา นิลปัทม์
 8. กลุ่มใส่ใจกำปง
 9. เครือข่ายทรัพยากรชายแดนใต้
 10. สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี
 11. สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี
 12. มูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารุณ
 13. นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์
 14. ดาราณี ทองศิริ
 15. Rainbow  Dream Group เชียงใหม่
 16. กลุ่มรุ่งอรุณ จ.ลำปาง
 17. กุลพัชร์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 18. พักตรวิไล สหุนาฬ กลุ่มเยาวชนศีขรภูมิ
 19. กลุ่มเยาวชนรือเสาะสมายล์ทีม
 20. ทิชา ณ นคร
 21. มัจฉา พระอินทร์
 22. ซูไบดะห์ อับดุลลาเต๊ะ
 23. เครือข่ายชุมชนน่าอยู่ชายแดนใต้
 24. ชุมาพร แต่งเกลี้ยง
 25. ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 26. สมศักดิ์ ชื่นจิตร์
 27. วัชระ ประชันกลาง
 28. สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ
 29. นภัสศรณ์​ คีรี​รัตน์
 30. พรพิศ ผักไหม
 31. สุรชัย ทรงงาม
 32. กันตพัฒน์ ทวีผลทรัพย์ ปัตตานี
 33. นุชนาฎ จันทวิเศษ กทม.
 34. สมเกียรติ พิทักษ์กมลพร กทม.
 35. ฐปณีย์ เอียดศรีไชย กทม.
 36. นันทศิริ เอี่ยมสุข
 37. ปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช
 38. ธนณัฐฐนันท์ ธีรโกธารภัณธิ์
 39. นลินภัสร์ เกษรินทร์
 40. ร้านหนังสือบูกู ปัตตานี
 41. สุไลมาน สุหลง
 42. ธนพล แสงจันทร์
 43. สายสุนี แสงกฤษณ์
 44. การุณี หมีทอง
 45. กลุ่มหัวใจเดียวกัน
 46. สุนี ไชยรส
 47. เขมิกา กลิ่นเกษร
 48. มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
 49. กลุ่มลูกเหรียง สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
 50. กลุ่มสะพานปัญญา
 51. กลุ่มแตงโมเพื่ออาชีพสตรี
 52. บัณฑิกา จารุมา จ.น่าน
 53. นายวุฒิพงษ์ แพ่งโยธา

ลงชื่อไว้ ณ เวลา 23.51 วันที่18 มกราคม 2562

และเพิ่มเติม วันที่19 มกราคม 2562

[:]

RELATED ARTICLES