กำหนด และแผนที่การพิธีเปิด โครงการส่งแรงงานพม่ากลับเยี่ยมบ้านอย่างปลอดภัย 10 เมษายน 2556 ณ สถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร

8.30 – 9.00 ผู้ร่วมงานลงทะเบียน
9.00 – 9.10 เลขาธิการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
9.10 – 9.20 กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจากัด กล่าวสนับสนุนโครงการ
9.20 – 9.30 กล่าวเป็นเกียรติโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
9.30 – 10.00 เชิญแขกรับเชิญจาก สถานทูต องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และผู้สนับสนุนโครงการกล่าวเป็นเกียรติ
10.00 – 10.10 ประธาน MWRN กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้ร่วมงาน
10.10 – 10.20 ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ
10.29 พิธีเปิด

ขอเชิญร่วมทำข่าวโครงการ “ส่งแรงงานพม่ากลับบ้านอย่างปลอดภัย” วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ ตามเอกสารและแผนที่ที่แนบมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สรส. 089-613-9415/089-155-6058/02-537-8973

MEDIA INVITATION

Opening Ceremony of the New Bus Routes for Myanmar Migrant Workers Offering migrants convenient passage between their working places in Thailand and their hometowns via Thai-Myanmar border towns.

Initially, two double-decker buses will leave everyday from Samut Sakhorn Bus Terminal to two Thai-Myanmar border towns, Maesod and Ranong respectively.

Labor Ministers, Heads of Government Departments, Diplomats, ILO, UN
Organizations, International NGOs, Labor Unions, Local NGOs, and other
respected personnel will be present to witness the occasion.

Notes to Editors
You are cordially invited to send a reporter/photographer/camera crew to
cover this important event
Date: Wednesday, 10th April 2013
Venue: Samut Sakhorn Bus Terminal (near Talay Thai Seafood Market) (see
attached map)
Time: 8:30 to 10:30 AM

Thank You

For further information and to arrange interview opportunities, please
contact (English/Myanmar):
Mr. Aung Myo Kyaw
International Relations (MWRN)
Mobile: +66 (0)8 6921 6511
E-Mail: amkbkk@gmail.com