[:th]CrCF Logo[:]

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ นัดตรวจพยานคดีชัยวัฒน์ กับพวกรวม 4 คน จำเลยคดีอุ้มฆ่าบิลลี่ 26 ธ.ค. 2565

Share

26 ธ.ค. 65 ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบกลาง นัดตรวจพยานหลักฐานโดยศาล ในคดีชัยวัฒน์ กับพวกรวม 4 คน จำเลย กรณีถูกกล่าวหาอุ้มฆ่าบิลลี่ หรือพอละจี รักจงเจริญ

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบกลาง นัดตรวจสอบพยานหลักฐานโดยศาล คดีหมายเลขดำที่ อท. 166/2565 กรณี นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร และพวกรวม 4 คน เป็นจำเลยในข้อหาต่างๆ รวมทั้งข้อหาร่วมกันฆาตกรรมนายบิลลี่ หรือ พอละจี รักจงเจริญ นักต่อสู้เพื่อสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ซึ่งสูญหายไปหลังจากถูก นายชัยวัฒน์ และพวกจับตัวไปเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ที่ด่านมะเร็ว ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โดยก่อนหน้านี้ศาลได้นัดตรวจสอบ และรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดีไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

อนึ่ง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ส่งหนังสือตอบกลับ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และองค์กรเครือข่าย เรื่องขอให้มีคำสั่งให้ นายชัยวัฒน์ กับพวกออกจากราชการ หลังองค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนได้เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่ออธิบดีกรมอุทยานฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยตอบกลับสองประเด็นดังนี้

กรณีการขอให้สั่งพักราชการ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หรือสั่งให้ นายชัยวัฒน์ ออกจากราชการไว้ก่อน นั้น เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 101 ประกอบกับมาตรา 57 (5) ทั้งนี้ได้มีการส่งต่อเรื่อง ขอให้พิจารณาสั่งพักราชการ นายชัยวัฒน์ หรือสั่งให้ นายชัยวัฒน์ ออกจากราชการไว้ก่อน ไปยังปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแล้ว

กรณีพนักงานราชการ จำนวน 3 ราย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแก่พนักงานราชการแต่อย่างใด

เนื่องจากระบบพนักงานราชการเป็นการจ้างงานระบบสัญญาจ้าง ในหน่วยงานภาครัฐที่มีสัญญาจ้างเหมือนกับข้าราชการ หากนำเรื่องการสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนมาใช้กับพนักงานราชการอาจขัดกับหลักปรัชญาของระบบพนักงานราชการ จึงไม่สามารถพิจารณาสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 “มึนอ” มารดาบุตรของบิลลี่ หรือ พอละจี รักจงเจริญ ก็ได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งให้ นายชัยวัฒน์ กับพวกออกจากราชการเหตุจากการตกเป็นจำเลยในคดีอาญาร้ายแรง

อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่ได้รับการตอบกลับจากทางกระทรวงทรัพยากรฯ ไม่ว่าทางใด มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ขอเชิญชวนให้สื่อมวลชน ละประชาชนที่สนใจร่วมกันติดตามความคืบหน้าในคดีนี้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งจับตาต่อไปว่ากระทรวงทรัพยากรฯ จะมีการดำเนินการให้จำเลยทั้งสี่ออกจากราชการตามสมควรหรือไม่