คุยกับ

สันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์ – รองผู้อำนวยการ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
สฤณี อาชวานันทกุล – สมาชิก เครือข่ายพลเมืองเน็ต
สุภิญญา กลางณรงค์ – ผู้ร่วมก่อตั้ง โคแฟค
นุรอาซีกีน ยูโซ๊ะ – เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนใต้ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
สุธิดา บัวคอม – ผู้ชนะการแข่งขัน FACTkathon หักล้างข้อมูลเท็จ แสวงหาความจริงร่วม

ดำเนินรายการโดย

ฐิตาภา สิริพิพัฒน์

From Doc club & Pubs