ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดปราจีนบุรีนัดฟังคำสั่งไต่สวนมูลฟ้อง วันที่ 27 มีนาคม 2562 กรณีหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ฟ้องนายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ข้อหาฟ้องเท็จ และเบิกความเท็จ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 หนึ่งในเจ้าหน้าที่ตำรวจยศดาบตำรวจ ที่ถูกนายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ฟ้องว่า ได้ร่วมทำร้ายร่างกายตน เป็นจำเลยที่ 7 ในคดีหมายเลขดำที่ อ.925/2558 เมื่อปี พ.ศ. 2558 ได้ฟ้องกลับ นายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ในข้อหาฟ้องเท็จ และเบิกความเท็จ ต่อศาลจังหวัดปราจีนบุรี เป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.1285/2561

เหตุที่นายตำรวจดังกล่าวได้ยื่นฟ้อง อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายฤทธิรงค์ฯ ได้ฟ้อง และกล่าวหาว่าตนทำร้ายร่างกายโดยใช้มือตบศีรษะนายฤทธิรงค์อย่างรุนแรง เป็นเหตุให้นายฤทธิรงค์ ได้รับอันตรายแก่กาย และจิตใจ และยังกล่าวอีกว่า ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นายฤทธิรงค์ฯ ได้บังอาจเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดี ต่อศาลจังหวัดปราจีนบุรี ในคดีหมายเลขดำที่ อ.925/2558 ในฐานะพยานว่า ตนได้ใช้มือตบศีรษะของนายฤทธิรงค์ฯ และศาลจังหวัดปราจีนบุรีได้นัดไต่สวนมูลฟ้อง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดปราจีนบุรี ออกนั่งพิจารณานัดไต่สวนมูลฟ้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวได้อ้างตนเองเป็นพยาน และขึ้นเบิกความต่อศาลยืนยันข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 ซึ่งเป็นวันที่นายฤทธิรงค์ฯ อ้างว่าได้ถูกตนทำร้ายร่างกายโดยการตบศีรษะ นั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ดังนั้นการที่นายฤทธิรงค์ฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดปราจีนบุรี และกล่าวหาตน เป็นจำเลยที่ 7 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 และต่อมา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ยังขึ้นเบิกความยืนยันข้อเท็จจริง ว่าตนได้ทำร้ายร่างกายโดยการตบศีรษะ นั้น  เป็นการฟ้อง และเบิกความเท็จ อันเป็นความผิดตามมาตรา 175 และ 177 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าคดีนี้มีมูลและรับฟ้องต่อไป

ภายหลังพยานปากดังกล่าวขึ้นเบิกความต่อศาลแล้วเสร็จ ประกอบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าว ซึ่งเป็นโจทก์ได้แถลงหมดพยาน ศาลจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้นัดฟังคำสั่งไต่สวนมูลในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา  ณ ศาลจังหวัดปราจีนบุรี