[:th]CrCF Logo[:]

[:th]ชี้แจ้งข้อความในเวปไซด์และในไลน์ เรื่องมุมมององค์กรภาคประชาสังคมต่างประเทศต่อปัญหา จชต. วิทยากรปฏิเสธ “ไม่ได้พูดตามที่อ้าง”[:]

Share

[:th]

15267657_1371911292839204_6482209946106896245_n

ตามที่เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้มีการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาพูดคุยเรื่องสันติภาพ งานเสวนาได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี http://deepsouthwatch.org/node/9904

อย่างไรก็ดีต่อมาวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ได้มีการนำข้อความบางส่วนของวิทยากรท่านหนึ่งมาเผยแพร่ประกอบกับข้อความในบทความ ที่ชื่อว่า “มุมมองของ NGOs ต่างประเทศ ต่อการแก้ปัญหา จชต.” เขียนโดย “Ibrahim”  เผยแพร่ใน http://pulony.blogspot.co.id/search?updated-max=2017-01-04T11:46:00%2B07:00&max-results=15

และต่อมาเมื่อวันที่ 31 มค. 2560 ได้ถูกส่งต่อมาในไลน์กลุ่มอย่างกว้างขวาง แต่มีข้อความเพิ่มเติมที่แตกต่างไปจากสิ่งที่วิทยากรได้กล่าวไว้ในงานดังนี้

มุมมององค์กรภาคประชาสังคมต่างประเทศต่อปัญหา จชต.
Miss Cynthia Petrigh ผู้ก่อตั้ง Beyond Peace, French และ International Monitoring yeam in Mindanao ได้กล่าวเมื่อ 8 ธ.ค.59 ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ตนเดินทางมา จชต. ใน จ.ปัตตานี โดยตนนั้นเดินทางมาเข้าร่วมสัมมนาจากการรับเชิญของวิทยาลัยประชาชน ในหัวข้อ “ความขัดแย้งในระยะเปลี่ยนผ่าน:ปาตานี – มินดาเนา” และได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนเดินทางลงพื้นที่กลับพบว่าสถานการณ์ จชต. มิได้ย่ำแย่ตามที่เป็นข่าว ตนแปลกใจที่เคยได้ยินเรื่องปัญหาจากประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม แต่แปลกใจเมื่อตนลงพื้นที่กลับพบว่าประชาชนที่นี่ได้รับครบถ้วนมิได้ขาดในเรื่องการประกอบศาสนกิจไม่ว่าจะเป็นการคลุมฮิญาบหรือการละหมาด

การทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานร่วมกับภาครัฐและทหารที่ทำงานร่วมกันทั่วโลก ซึ่งแนวความคิดที่ค่อนข้างเป็นกลางและรับฟังข้อเสนอแนะ แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมบางองค์กรในพื้นที่ จชต. มีแนวความคิดตรงข้ามกับภาครัฐ
หรือบางองค์กรกลับมีปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อมีการจัดกิจกรรมก็จะเป็นการจัดในลักษณะปิดลับ ไม่ได้เชิญเจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วมแต่อย่างใด ที่สำคัญบางองค์กรมีการนำประเด็นที่สำคัญมาบิดเบือน เช่นประเด็นการซ้อมทรมาน เจ้าหน้าที่รัฐจึงต้องมีการฟ้องร้องกับองค์กรเหล่านี้แต่ก็มีบางองค์กรที่สามารถทำงานร่วมกับภาครัฐได้

 

English version

Miss  Cynthia Petrigh , a founder of Beyond Peace, French and International Monitoring team in Mindanao said on 8 Dec 2016 that this is the first time i came to the deep south in Patani . i was invited by Peoples collage to talk on the confict transformation. I have a chance to go around and found that the situation was not as bad as it presented in the news.
i heard about discrimination on historical fact/cultural discrimination but i did not observe it at all very strangely they obtained freedom on their religious practice including wearing hijab and praying.
Work of Cso, there are some cooperation between Csos and military as in other part of the world. The Cso shall be impartial and listen to recommendation but however, there are some Cso groups that acting opposit to the government sector.
There are some groups that is also creating problems with government officers. They often organised secret meeting  and did not invite government officials to join. Most importantly, some organisation also distorted  information such as issues of torture by officials. Therefore the officials has launched libel lawsuit agaisnt that organisation. however, some csos can work with government.

และต่อมามูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้มีการตรวจสอบกับวิทยากรดังกล่าวทางอีเมล์จึงขอชี้แจงดังนี้
ขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องทีมีการ post เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ว่า Miss Cynthia Petrigh จาก องค์กร Beyond Peace French กล่าวเมื่อวันที 8 ธ.ค. ว่า .”..ที่สำคัญบางองค์กรมีการนำประเด็นที่สำคัญมาบิดเบือน เช่นประเด็นการซ้อมทรมาน เจ้าหน้าทีรัฐจึงต้องมีการฟ้องร้ององค์กรเหล่านี้…” นั้น ผมได้ตรวจสอบกับ Miss Cynthia แล้ว เธอปฎิเสธว่า ไม่ได้พูดตามที่อ้าง จึงขอได้โปรดทราบทั่วกัน
ด้วยความเคารพ
สมขาย หอมลออ

[:]

TAG

RELATED ARTICLES