[:th]CrCF Logo[:]

เลขาธิการและประธานเอไอทั่วโลกเรียกร้องให้ไทยยุติการฟ้องคดีสามนักสิทธิ

Share

ระหว่างวันที่ 15-19 กค. 2559 ที่กรุงบาเซลโลนา ประเทศสเปน เป็นงานประชุมประธานและผู้อำนวยการแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่ลแนล ประจำปี เป็นการพบปะกันระหว่างประธานเอไอทั่วโลกและผู้อำนวยการเอไอทั่วโลก เมื่อวันที่ 16 กค. ประธานแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่ลแนลทั่วโลก 60 กว่าประเทศ ร่วมกันแสดงออกโดยการลงชื่อในโปสการด์และสนับสนุนข้อเรียกร้องของแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลให้นายกรัฐมนตรี ของประเทศไทย ผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย 1. ขอให้ยกเลิกข้อกล่าวหาต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งสามคนโดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข 2. ไม่ให้ข้อหาความผิดฐานหมิ่นประมาทมีโทษทางอาญา 3. มีมาตรการคุ้มครองการดำเนินกิจกรรมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยไม่ให้ถูกคุกคามจากการฟ้องคดี 4. สอบสวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมานโดยทันที เป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพ พร้อมนำผู้ต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเยียวยาผู้เสียหาย


  
  
  
  

TAG

RELATED ARTICLES