สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน
เผยแพร่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

ใบแจ้งข่าว
นัดฟังคำพิพากษาคดีเจ้าสาวหมาป่า 23 ก.พ. นี้ เวลา 13.30 น. ศาลอาญา

จันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ศาลอาญานัดพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ. 3528/2557 ที่พนักงานอัยการ ฟ้องนายปติวัฒน์ (สงวนนามสกุล) และนางสาวภรทิพย์ (สงวนนามสกุล) เป็นจำเลย ในข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จากการแสดงละครเรื่องเจ้าสาวหมาป่า เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556 ในงานรำลึก 40 ปี 14 ตุลา ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยคดีนี้สืบเนื่องมาจาก จำเลยทั้งสองแสดงละคร “เจ้าสาวหมาป่า” ในงานฉลอง 40 ปี 14 ตุลา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556 ภายหลังการแสดงละครดังกล่าว มีประชาชนได้เข้าแจ้งความผู้แสดงในข้อหา “ดูหมิ่น หมิ่นประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์” หรือมาตรา 112 จนนำไปสู่การจับกุมนายปติวัฒน์ (สงวนนามสกุล) และนางสาวภรทิพย์ (สงวนนามสกุล) ในวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2557 และอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองต่อศาลอาญา ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 โดยทั้งสองได้ยื่นขอประกันตัวต่อศาลหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว โดยศาลให้เหตุผลว่า “พฤติการณ์ร้ายแรง เกรงจะหลบหนี”

ต่อมาวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ศาลนัดสอบคำให้การจำเลย จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ซึ่งศาลสั่งให้สืบเสาะ เพื่อสืบประวัติหาเหตุบรรเทาโทษ และนัดฟังคำพิพากษาในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 นาฬิกา โดยพนักงานคุมประพฤติได้สอบประวัติและพฤติกรรมของจำเลยทั้งสองแล้วคนละสามครั้ง

ทั้งนี้ นายปติวัฒน์ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบอาชีพหมอลำเลี้ยงดูครอบครัว ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและเป็นนักกิจกรรมทางสังคม ขณะที่นางสาวภรณ์ทิพย์ จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นนักกิจกรรมทางสังคม จัดกิจกรรมด้านศิลปะ การแสดงละคร เพื่อสร้างความตระหนักถึงสภาพสังคมแก่เยาวชน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 คณะทำงานว่าด้วยการควบคุมตัวโดยไม่ชอบ แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้เผยแพร่ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมตัวนายปติวัฒน์ (สงวนนามสกุล) ในระหว่างการพิจารณาคดีว่า เป็นการริดรอนเสรีภาพของนายปติวัฒน์ อันละเมิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 9 และข้อ 19 และเป็นการละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 9 ย่อหน้า 3 และข้อ 19 ย่อหน้า 2 ซึ่งประเทศไทยรับเป็นภาคีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามกติกาดังกล่าว จึงเป็นการควบคุมตัวโดยไม่ชอบ เนื่องจากการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นโดยสงบ จึงต้องปล่อยตัวนายปติวัฒน์ทันทีและจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 9 ย่อหน้า 5

For immediate release on 20 February 2015

Press Release

A Wolf’s Bride verdict to be delivered at the Bangkok Criminal Court at 13.30 on 23 February

On Monday 23 February at 13.30, the Criminal Court is going to deliver a verdict on the Black Case no. 3528/2557 filed by the public prosecutor against Mr. Patiwat (last name withheld) and Mrs. Pornthip (last name withheld), the two accused in the lèse majesté case or violation of Article 112 of the Penal Code as a result of their involvement with the performance of the “A Wolf’s Bride” theatrical play during the 40th Commemoration of the 14 October Uprising at the Main Hall of Thammasat University, Tha Phra Chan Campus.

The case stems from their involvement with the performance of the “Wolf Bride” theatrical play during the 40th Commemoration of the 14 October Uprising on 13 October 2013. After the performance, a group of people have pressed charge against them for “defaming, insulting, or threatening the King”, or Article 112 and it has led to the arrest of Mr. Patiwat (last name withheld) and Mrs. Pornthip (last name withheld) during 14-15 August 2014 and they were indicted with the Criminal Court on 13 October 2014. Both accused have many times applied for bail which has been turned down by the Court which claimed that “given the serious circumstances of the case, the accused might flee”.

Later on 29 December 2014, the Court conducted a hearing and both accused pleaded guilty to the charge. The Court then ordered further investigation regarding the background of the two accused to find ground for leniency before making a decision on sentencing. The verdict is due to be delivered on Monday 23 February at 13.30. The probation officials have already conducted investigation of the background and behavior of the two accused three times.

Mr. Patiwat is a fourth year student from the Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University. He is a professional traditional singer and performed it to raise his family. He has been recognized as a national outstanding youth and was a social activist. Mr. Pornthip was a graduate from Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University. A social activist, she worked on theatrical performance to raise social awareness and to empower youth.

In addition, on 22 January 2015, the UN Working Group on Arbitrary Detention has issued an opinion regarding the deprivation of liberty of Mr. Patiwat (last name withheld) during the trial that was a violation of Articles 9 and 19 of the Universal Declaration on Human Rights (UDHR) and Articles 9, paragraph 3 and 19, paragraph 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights to which Thailand is a state party and is obliged to follow. Therefore, the detention is concerned unlawful since it has stemmed from an peaceful exercise of the right to freedom of expression and that Mr. Patiwat must be immediately released and given compensation as per Article 9, paragraph 5 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

25580220-095730.jpg