ห้องสมุดคดี คดี: พรเพ็ญ-วรชาติ

คดี: พรเพ็ญ-วรชาติ

รายละเอียดคดี
วรชาติ-พรเพ็ญ ถูกฟ้องสี่ข้อหา
วรชาติ-พรเพ็ญ ถูกฟ้อง พรบ. ความสะอาด
วรชาติ-พรเพ็ญ ยื่น อส. ถอนฟ้อง
วรชาติ-พรเพ็ญ
ศาลแขวงดุสิต ยกคำร้องขอไต่สวน 2 นักปกป้องสิทธิฯ วรชาติ-พรเพ็ญ
อัยการนัดฟ้อง 2 นักสิทธิ วรชาติ-พรเพ็ญ
Pornpen and Worachart
อัยการนัดส่งฟ้องคดีผิด พรบ. ความสะอาด เครื่องเสียง จราจร 2 นักสิทธิฯ วรชาติ-พรเพ็ญ กรณีเป็นวิทยากรงานเสวนา 1 ปีวันเฉลิม