คดีเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัว

คดีเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัว