ชัยภูมิ ป่าแส

ห้องสมุดคดี / ชัยภูมิ ป่าแส

ชัยภูมิ ป่าแส

คดี:

ชัยภูมิ ป่าแส

ชัยภูมิ ป่าแส นักกิจกรรมเยาวชนสิทธิมนุษยชนชาวลาหู่ และประธานเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง เขาถูกสังหารที่ด่านตรวจบ้านรินหลวงในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่ทหารของกองทัพบก ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยกล่าวหาว่านายชัยภูมิ ป่าแส มียาเสพติดไว้ และมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง ต่อสู้ขัดขวางการจับกุม และพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่