ใบแจ้งข่าว
ศาลจังหวัดปราจีนบุรี นัดสืบพยาน 18 – 21 ธ.ค. 2561
นายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร และบิดา
ฟ้องผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่ง

กรณีเป็นพยานเท็จเพื่อช่วยกลุ่ มตำรวจที่ซ้อมทรมานนายฤทธิรงค์ฯ เมื่อปี 2552

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ในฐานะโจทก์ที่ 1 และ นายสมศักดิ์ชื่นจิตร (บิดา) โจทก์ที่ 2 ได้ยื่นฟ้องผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งได้เป็นพยานให้การเท็จต่อ ป.ป.ท. เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ซ้อมทรมานนายฤทธิรงค์ในเรื่องที่นายฤทธิรงค์ร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน 5 คนว่าซ้อมทรมานตน  โดยยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดปราจีนบุรี เป็นคดีหมายเลขดำที่ 1009/2560 ในข้อหา ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม และความผิดเกี่ยวกับเอกสาร กล่าวคือเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย เป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย และเป็นการแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137, 172 และ 267

       เหตุที่นายฤทธิรงค์และบิดายื่นฟ้องคดีนี้เนื่องจาก เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนดังกล่าวได้เข้าให้ถ้อยคำต่อคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะพยาน ด้วยข้อความอันเป็นเท็จเพื่อช่วยเหลือตำรวจทั้ง 5 ราย ให้พ้นข้อกล่าวหาเรื่องซ้อมทรมานนายฤทธิรงค์ และยังได้กล่าวให้ร้ายแก่นายฤทธิรงค์และนายสมศักดิ์  ทำให้นายฤทธิรงค์และนายสมศักดิ์ได้รับความเสียหายจากการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จดังกล่าว

        เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ศาลจังหวัดปราจีนบุรีออกนั่งพิจารณานัดสอบคำให้การจำเลยและนัดพร้อม โดยคู่ความทั้งสองฝ่ายมาศาล จำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาตามคำฟ้องของโจทก์ ศาลมีคำสั่งให้ใช้คำเบิกความของโจทก์ทั้งสองที่ได้เบิกความไว้แล้วในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเป็นคำเบิกความในชั้นพิจารณาด้วย โดยโจทก์ทั้งสองสามารถเบิกความเพิ่มเติมได้ และกำหนดนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 18, 19 ธันวาคม และสืบพยานจำเลยในวันที่ 20, 21 ธันวาคม 2561เวลา 09.00 – 16.00 น.