ห้องสมุดคดี คดี: เหตุการณ์ตากใบ

คดี: เหตุการณ์ตากใบ

กรณีตากใบ เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยเหตุการณ์เริ่มต้นจากการชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจำนวน 6 คนที่ถูกจับกุมตัว โดยมีชาวบ้านในพื้นที่นั้นมามุงดูนับพันคนจนทหารต้องทำการปิดล้อมพื้นที่และสลายการชุมนุม มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ชุมนุม 6 คน จากนั้นจึงมีการจับกุมกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวน 1,370 คน มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 85 คน และถูกจับกุมประมาณ 1,300 คน
เสวนาตุลาตากใบ
บทสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ อ.ตากใบ
เสียงจากชายแดนใต้
กิจกรรมรำลึกเหตุการณ์ตากใบปีที่ 18
กิจกรรมงานรำลึกเหตุการณ์ตากใบ
ร่วมรำลึกเหตุการณ์ 18 ปี ตากใบ
ครบรอบ 18 ปี ตากใบ