บ้านเก้าบาตร โนนดินแดง

ห้องสมุดคดี / บ้านเก้าบาตร โนนดินแดง

บ้านเก้าบาตร โนนดินแดง

คดี:

บ้านเก้าบาตร โนนดินแดง

5 กค. 2557 กอ.รมน. จ.บุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติการโดยอ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าดงใหญ่ ตามคำสั่ง คสช. ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านเก้าบาตร อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกกักตัว ตรวจค้น ทำเครื่องหมายกำกับสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้าน และแจ้งให้ชาวบ้านรื้อสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 8 กค. 2557 รวมถึงมีการควบคุมตัวนายศรราม มะสันเทียะ แกนนำชาวบ้านด้วย