[:th]CrCF Logo[:]

แท็ก: ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ

ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เป็นนักการเมืองชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน