[:th]CrCF Logo[:]

แท็ก: ทนายความสิทธิมนุษยชน

งานหลักของนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับการปกป้องผู้ที่เคยประสบกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการทำงานเพื่อกำหนดกฎหมายเพื่อให้พวกเขาประกันความเท่าเทียม และสิทธิพลเมืองสำหรับทุกคน