Menu Close

นางสาวพิณภาฯ และทนายความ มีกำหนดจะดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้นายพอละจีฯ เป็นบุคคลสาบสูญ ในวันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ศาลจังหวัดเพชรบุรี จึงขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตุการณ์

ในเดือนพฤษภาคม 2554 เกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้ปฏิบัติภารกิจ“ยุทธการตะนาวศรี” เพื่อดำเนินการผลักดันกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณบ้านบางกลอย-ใจแผ่นดิน โดยมีการบังคับให้ปู่คออี้และชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมที่เกิดและอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวออกไปจากพื้นที่ โดยเข้ารื้อ ทำลาย เผาบ้านที่ทำด้วยไม้ไผ่กว่า 98 หลัง ทำให้ทรัพย์สินในบ้าน ยุ้งฉาง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน รวมถึงเมล็ดพันธุ์พืช ได้รับความเสียหาย เหตุการณ์ครั้งนั้น เป็นเหตุให้ในปี 2555 ชาวบ้านชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ได้รับความเสียหายจำนวน 6 คน นำโดย “ปู่คออี้”…