[:th]CrCF Logo[:]

TAG: อับดุลอาซิ สาและ

[:th]กรณีบ้านน้ำดำ: ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดชี้สองสถาน เพื่อไต่สวน สำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่3 ถึงเหตุแห่งการขาดนัดยื่นคำให้การ กรณี มารดานายอับดุลอาซิฯ ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทน[:]

[:th]ใบแจ้งขาว: ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดชี้สองสถานอีกหนึ่งนัด  กรณี มารดานายอับดุลอาซิฯ ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี[:]

[:th]ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดชี้สองสถานคดีนายอับดุลอาซิ สาและ เสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัว กรณีนางสาวแยนะ สะอะ มารดานายอับดุลอาซิฯ ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี[:]

[:th]ศาลจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ทั้งหมด ในคดีที่โอนมาจากศาลปกครอง คดีมารดาผู้ตาย ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี เรียกค่าเสียหายกรณีนายอับดุลอาซิ สาและ ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิต[:]