หน้าแรก แท็ก สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

แท็ก: สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

บันทึกงานครบรอบสองเดือน “พ่อเด่น หายไปไหน” โดยสำนักข่าวปฏิรูปที่ดินอีสาน

0
ภายใต้บรรยากาศที่สุ่มเสี่ยง ไร้หลักประกันของชุมชนโคกยาว ความพยายามในการผลักดันชาวบ้านออกจากพื้นที่ทำกินเดิม ด้วยสารพัดวิธี ในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมา...กระทั่งวันที่ 16 เมษายน 2559 เด่น คำแหล้ ได้เข้าเก็บหาของป่าตามวิถีปกติ นับจากวันนั้นเป็นต้นมา ไม่มีผู้ใดได้พบเห็น เด่น คำแหล้ แม้แต่ร่องรอยก็ไม่ปรากฏ “พ่อเด่น หายไปไหน” !!!