หน้าแรก แท็ก รือเสาะ

แท็ก: รือเสาะ

แถลงการณ์ร่วม การสังหารพระสงฆ์สองรูป วัดรัตนาสุภาพ สุไหงปาดี จ.นราฯ การสังหารอิหม่ามบ้านปูโปะ อ.รือเสาะ นราธิวาส สร้างความหวาดกลัว และสะเทือนขวัญ

0
18 มกราคม 2562 มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่วัดรัตนานุภาพ บ้านโคกโก หมู่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เวลาประมาณ 20.30น. เป็นเหตุให้มีพระภิกษุ 2 รูปมรณภาพคือ พระครูประโชติ รัตนานุรักษ์ เจ้าอาวาส และ พระสมุห์ อรรถ ขุนอำไพ  นอกจากนั้นมีพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บอีก 2 รูป