หน้าแรก แท็ก พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

แท็ก: พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง สันติภาพจชต.: โอกาสการขยายตัวของความรุนแรง และบทบาทคนนอก

0
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  Deep South Watch และมูลนิธิผสานวัฒนรรม จึงเห็นว่าการจัดระดมความคิดและสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อปรากฎการณ์ความรุนแรง เพื่อเน้นย้ำแนวทางสันติวิธีและการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมืองจึงจะจัดให้มีเสวนาโต๊ะกลม