แท็ก ชาวบ้านวังตะเคียน

แท็ก: ชาวบ้านวังตะเคียน

รายงานเรื่องผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก: ศาลปกครองที่พึ่งของชาวบ้าน กับการเข้าถึงความเป็นธรรม

0
เรื่องและภาพโดย : ศูนย์ข้อมูล มูลนิธิผสานวัฒนธรรม *หมายเหตุ : ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับ-ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (The Center for Protection and Revival of LocalCommunity Rights-CPCR), สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.), เครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) และกลุ่มจับตาปัญหาที่ดินหรือแลนด์วอทช์ (Land Watch) ภายหลังจากมีรายงานข่าวว่า เมื่อวันที่...