แท็ก คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

แท็ก: คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

จดหมายเปิดผนึก: ถึง AICHR ขอให้คุ้มครองสิทธิปชช. อาเซียน เกี่ยวกับการลักพาตัว และการบังคับสูญหาย ต่อนายวันเฉลิมฯ ในกัมพูชา

0
4 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลาประมาณ 16.45 ถึง 16.54 น. ได้มีบุคคลไม่ทราบชื่อจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน พร้อมด้วยอาวุธปืน ได้กระทำการข่มขืนใจ ทำร้ายร่างกาย ประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ให้นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตราย