แฟ้มบุคคล

แฟ้มบุคคล

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

10
ผู้อำนวยการ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และนักสิทธิมนุษยชนที่ทำงานตรวจสอบข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งประเด็นการทรมาน การบังคับสูญบุคคลให้สูญหาย การใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่ และเป็นอดีตประธานของแอมเนสตี้ ประเทศไทย
สมชาย หอมลออ

สมชาย หอมลออ

5
รายละเอียด
สุนัย ผาสุก

สุนัย ผาสุก

5
รายละเอียด
วรชาติ อหันทริก

วรชาติ อหันทริก

5
รายละเอียด
วุฒิ บุญเลิศ

วุฒิ บุญเลิศ

5
รายละเอียด
สุรชา บุญเยี่ยม

สุรชา บุญเยี่ยม

5
รายละเอียด