Test Elementor

ฤทธิรงค์ ชื่นจิตร

ศาลนัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล หลังนายฤทธิรงค์ เหยื่อซ้อมทรมานอุทธรณ์คำสั่ง สตช. ชดใช้ค่าเสียหาย เพียง 3.38 ล้าน

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อโต้แย้งคำพิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ในประเด็นเรื่องค่าสินไหมทดแทนและประเด็นให้ สตช. ลบทะเบียนประวัติอาชญากรของฤทธิรงค์ของจากสาระบบทั้งหมด โดยฤทธิรงค์ได้ยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขึ้นศาลครั้งนี้อีกด้วย เนื่องจากฤทธิรงค์ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะสามารถจ่ายธรรมเนียมในการขึ้นศาลได้ ศาลจึงกำหนดนัดไต่สวนยกเว้นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในวันที่ 7 ก.พ 66 เวลา 13.30 น. นี้ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

Read More »
สมชาย หอมลออ

ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการ โดยสมชาย หอมลออ ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ความเป็นอิสระของผู้พิพากษา และตุลาการ มิใช่หมายเพียงความเป็นอิสระของ “ศาล” ซึ่งเป็นสถาบันฝ่ายตุลาการตามหลักนิติธรรม ซึ่งต้องปลอดพ้นจากการแทรกแซงหรืออิทธิพลใดๆ เพื่อทำหน้าที่และใช้อำนาจในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการตามหลักนิติธรรมเท่านั้น แต่หมายรวมถึง “ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการแต่ละคน” ในการพิจารณาและพิพากษาคดีด้วย

Read More »
ตะวัน-แบม

จดหมายเปิดผนึก: ข้อห่วงกังวลเรื่องความเป็นอิสระของผู้พิพากษาเกี่ยวกับการขัง และปล่อยตัวชั่วคราวเยาวชนนักกิจกรรม

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรและเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มูลนิธิฯ ทำงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน โดยเฉพาะกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ โดยการทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีและการบังคับบุคคลให้สูญหาย

Read More »
ญาติผู้สูญหายกว่า 5 คดี เข้าพบ DSI

ญาติผู้สูญหายกว่า 5 คดี เข้าพบ DSI เพื่อสอบถามความคืบหน้า และขอให้เร่งรัดการดำเนินคดี

วันที่ 1 ก.พ. 2566 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตัวแทนมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ตัวแทนญาติผู้เสียหายได้เข้าพบนายจิรัช ทองผิว ตัวแทนกองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อสอบถามความคืบหน้ากรณีนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ และนายเด่น คำแหล้ กรณีถูกบังคับให้สูญหาย และกรณีพลทหารประจักษ์ แก้วคงธรรม นายอรรถสิทธิ์ นุสสะ และนายวีรภาพ วงษ์สมาน กรณีถูกว็อมทรมานให้รับสารภาพ ซึ่งล้วนเป็นคดีที่มูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายอยู่

Read More »
ตะวัน-แบม

จดหมายเปิดผนึกถึงประธานศาลฎีกา ข้อห่วงกังวลกรณีการดำเนินคดี และการประกันตัว ผู้ต้องหา/จำเลยนักกิจกรรมทางสังคม-การเมือง

สืบเนื่องจากกรณีที่ผู้ต้องหา/จำเลยนักกิจกรรมในคดีทางการเมือง ซึ่งขณะนี้มีถูกศาลสั่งให้ขังในชั้นสอบสวนหรือในระหว่างพิจารณาคดีในชั้นศาล จำนวนกว่า ๑๕ คน โดยศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือประกันตัว บางคนถูกกักขังมาแล้ว ๓๐๐ กว่าวัน บางกรณีได้รับการประกันตัว แต่ต้องยอมรับเงื่อนไขติดอุปกรณ์ติดตามตัว หรือ Electronic Monitoring (EM) ตลอดเวลา

Read More »
ประกาศรับสมัครทนายสิทธิมนุษยชน

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเปิดรับสมัคร “ทนายความ” ด้านสิทธิมนุษยชน

โดยมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายโดยให้คำแนะนำ ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรรมการสิทธิมนุษยชนแก่งชาติ หรือแจ้งความร้องทุกข์ และฟ้องร้อง ต่อสู้คดี ทั้งในทางแพ่ง อาญา และปกครอง เป็นตัวแทนว่าความในคดีความละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ส่งผลกระทบ โดยความรับผิดชอบจะรวมถึงการจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย ดำเนินกระบวนการทางความยุติธรรมตั้งแต่ต้นจนจบคดีความกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ศาล สถานีตำรวจ และตำแหน่งทนายความด้านสิทธิมนุษยชนนี้จะทำงานใกล้ชิดกับเครือข่ายภาคีนักกฎหมายสิทธิ ภาครัฐ และหน่วยงานราชงานที่เกี่ยวข้อง

Read More »