Pornpen Khongkachonkiet

member

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

ผู้อำนวยการ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

เป็นนักสิทธิมนุษยชนที่ทำงานตรวจสอบข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งประเด็นการทรมาน การบังคับสูญบุคคลให้สูญหาย การใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่ และเป็นอดีตประธานของแอมเนสตี้ ประเทศไทย
เบอร์โทรติดต่อ +66 65 979 3836เป็นนักสิทธิมนุษยชนที่ทำงานตรวจสอบข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งประเด็นการทรมาน การบังคับสูญบุคคลให้สูญหาย การใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่ และเป็นอดีตประธานของแอมเนสตี้ ประเทศไทย
เบอร์โทรติดต่อ +66 65 979 3836