Personal Profile

Pornpen Khongkachonkiet

Pornpen Khongkachonkiet

40
ผู้อำนวยการ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และนักสิทธิมนุษยชนที่ทำงานตรวจสอบข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งประเด็นการทรมาน การบังคับสูญบุคคลให้สูญหาย การใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่ และเป็นอดีตประธานของแอมเนสตี้ ประเทศไทย
Sunai Phasuk

Sunai Phasuk

5
Details