ใบแจ้งข่าว: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดพร้อมเพื่อฟังผลการชำระค่าขึ้นศาลของโจทก์ กรณีนายอนัน เกิดแก้ว

เผยแพร่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ใบแจ้งข่าว

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดพร้อม กรณีมารดาและบิดา ของนายอนัน เกิดแก้ว
ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จากกรณีบุตรชายเสียชีวิตในระหว่างถูกควบคุมตัวของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ศาลได้นัดพร้อมในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เพื่อฟังผลการชำระค่าขึ้นศาลของโจทก์และกำหนดวันนัดพิจารณาคดีต่อไป ในคดีหมายเลขดำที่ พ.2307/2559 ระหว่าง นางวาสนา เกิดแก้ว ที่ 1 นายพนมเกิดแก้ว ที่ 2 โจทก์ กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลย กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทำละเมิดต่อร่างกายและชีวิตนายอนันฯ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่โดยทำร้ายร่างกายอนันฯ เพื่อบังคับให้รับสารภาพ (ซ้อมทรมาน) จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ก่อนหน้านี้โจทก์มารดาของนายอนันตได้มีการดำเนินการในเรื่องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล และศาลได้มีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แก่โจทก์บางส่วน

ในวันนี้โจทก์แถลงไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องกว่าสี่ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าเยียวยาความเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพในชีวิตตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงทำให้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในส่วนที่ศาลไม่ยกเว้นให้ ศาลจึงมีคำสั่งรับฟ้องในส่วนของคำฟ้องที่ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แก่โจทก์ทั้งสอง
โดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้กำหนดวันนัดชี้สองสถาน (กำหนดประเด็นในคดี) หรือสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.

 

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว : โจทก์ถอนฟ้อง โดยพอใจในค่าเสียหายที่ตำรวจนำมาจ่าย คดีมารดาและบิดา ของ นายอนัน เกิดแก้ว ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากกรณี นายอนันเสียชีวิตจากการถูกซ้อมทรมานในระหว่างถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดไกล่เกลี่ยครั้งที่2 คดีมารดาและบิดา ของนายอนัน เกิดแก้ว ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากกรณีนายอนันเสียชีวิต จาการถูกซ้อมทรมานในระหว่างถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ