ศาลแพ่งนัดชี้สองสถานพร้อมกำหนดนัดวันสืบพยานโจทก์และจำเลย คดีนางบุญเรือง สุธีรพันธุ์ มารดาสิบโทกิตติกร สุธีรพันธุ์ ฟ้องคดีแพ่งต่อกองทัพบก จากเหตุการณ์สิบเวรหรือผู้คุมเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 25 กับพวกร่วมกันทำร้ายร่างกาย สิบโทกิตติกร จนเสียชีวิต

เผยแพร่วันที่ 13 มิถุนายน 2560

        ใบแจ้งข่าว

     ศาลแพ่งนัดชี้สองสถานพร้อมกำหนดนัดวันสืบพยานโจทก์และจำเลยคดีนางบุญเรือง สุธีรพันธุ์ มารดาสิบโทกิตติกร สุธีรพันธุ์ ฟ้องคดีแพ่งต่อกองทัพบก จากเหตุการณ์สิบเวรหรือผู้คุมเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 25 กับพวกร่วมกันทำร้ายร่างกาย สิบโทกิตติกร จนเสียชีวิต

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 นาฬิกา ศาลแพ่งนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดี โดยนางบุญเรือง สุธีรพันธุ์ มารดาสิบโทกิตติกร สุธีรพันธุ์  เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกองทัพบก เพื่อเรียกค่าเสียหายจำนวน 18,072,067 บาท ตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เรือนจำมณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ บุตรชายของตนถูกสิบเวรหรือผู้คุมเรือนจำในวันเกิดเหตุ กับพวก ร่วมกันทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต ในขณะที่ตกเป็นผู้ต้องหาและถูกควบคุมตัวระหว่างสอบสวน และศาลได้รับฟ้องคดีดังกล่าวเป็นคดีหมายเลขดำที่ พ. 1131/2560
โดยในวันดังกล่าวระหว่างการพิจารณาผู้พิพากษาศาลแพ่งได้สอบถามคู่ความทั้งสองฝ่ายว่าสามารถตกลงกันไกล่เกลี่ยกันได้หรือไม่ ซึ่งคู่ความแถลงร่วมกันว่าไม่สามารถตกลงกันได้ ขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป ศาลได้ตรวจคำฟ้องและคำให้การแล้ว พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นข้อพิพาทดังนี้
1.โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 หรือไม่
2.จำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด
3.ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่
ประเด็นข้อพิพาททั้งสามดังกล่าว โจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้าง ภาระการพิสูจน์จึงเป็นหน้าที่ของโจทก์ ในการนำสืบข้อเท็จจริงเพื่อให้ทราบว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามคำฟ้องและฟ้องโจทก์ไม่ได้ขาดอายุความ จำเลยได้ให้การปฏิเสธต่อข้อกล่าวอ้างของโจทก์จึงให้นำสืบพยานแก้ต่างภายหลังโจทก์นำสืบพยานเสร็จสิ้น ฝ่ายโจทก์แถลงต่อศาลขอสืบพยานรวม 8 ปาก ใช้เวลาสืบพยาน 2 นัด ทนายจำเลยแถลงสืบพยาน 8 ปาก ใช้เวลาสืบ 2 นัด โดยศาลอนุญาตให้กำหนดวันนัดสืบพยานเพิ่มเติมได้ หากปรากฏว่าวันที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอ
โดยกำหนดนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 6  และ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 นาฬิกา สืบพยานจำเลยในวันที่ 8 และ12 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 นาฬิกา ณ  ศาลแพ่ง (ถ.รัชดาภิเษก)
ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการพิจารณีคดีตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น
และติดตามเรื่องราวที่ผ่านมาของคดีได้ที่ Facebook page: Cross Cultural Foundation(CrCF)หรือ https://crcfthailand.org/2017/04/21/ใบแจ้งข่าว-ศาลแพ่งนัดพิ/

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง