06_05_2015_องค์กรฟรอท์ไลน์ ประเทศไอร์แลนด์ ขอให้ยุติการสอบสวนและปล่่อยประธานกลุ่มยุติธรรมผดุงสันติ นายมูหาหมัดยากี สาและทันที

MHD Yaki, He will be released shortly after some paper work and medical check up at ingkhauyuth hospital @16:30 on 7 may2015
The court of YALA refused to extend the detention after MAC filed the petition.
มูหาหมัดยากีสาและประธานเครือข่ายยุติธรรมผดุงสันติจะได้รับการปล่อยตัวหลังจากทนายความศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดยะลายื่นคำร้องคัดค้านการขยายการควบคุมตัวเมื่อวันที่6พค. ศาลมีคำสั่งวันนี้วันที่7พค.

frontlines

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ

เผยแพร่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม  2558 นายมูหาหมัดยากี ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวตัวต่อโดยอาศัยอำนาจพรก.ฉุกเฉิน  นักต่อสุ้เพื่อสิทธิมนุษยชนคนนี้ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558  เขาอาจจะต้องถูกควบคุมตัวจนครบ 30 วันตามที่กฎหมายให้อำนาจตามพรก.ฉุกเฉิน   นายมูหาหมัดยากี สาและประธานเครือข่ายยุติธรรมผดุงสันติที่ก่อตั้งขึ้นในปี  2553 เป็นเครือข่ายของนักกิจกรรมด้านสันติภาพและสิทธิมนุษยชนที่เน้นการทำงานอย่างอหิงสาเพื่อส่งเสริมงานด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและยุติการปล่อยให้คนผิดลอยนวลในประเทศไทย

เครือข่ายยุติธรรมผดุงสันติส่งเสริมให้มีการตรวจสอบสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือเหยื่อของการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อต่อสู้เพื่อความยุติธรรม งานของพวกเขาเน้นการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้ และให้ชุมชนสร้างมาลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของเขาได้

นายมูหาหมัดยากี ถูกควบคุมตัวครบ 7วันภายใต้กฎอัยการศึกและเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามที่กฎหมายพิเศษให้อำนาจไว้  และการขยายการควบคุมตัวโดยอาศัยอำนาจพรก.ฉุกเฉินนั้นอาจจะขยายไปได้สูงสุดถึง 30 วัน  นายมูหาหมัดยากีถูกจับกุมเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่สถานีตำรวจเมืองยะลา และถูกนำตัวไปค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ. ปัตตานี  นายมูหาหมัดยากี ยังคงถูกควบคุมตัวที่ค่ายอิงคยุทธจนถึงปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่กล่าวหาเขาอย่างผิดผิดว่าเขามีส่วนร่วมในการก่อเหตุระเบิดที่ยะลาเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2556 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนคนนี้จริงๆได้เดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยตัวเองตามคำร้องขอ และเมื่อถึงสถานีตำรวจเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ความเสี่ยงต่อนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนนในจังหวัดชายแดนใต้มีสูงขึ้นเรื่อยๆ ในสองสามปีที่ผ่านมา  รัฐปล่อยให้มีคนผิดลอยนวลในการปฏิบัติการทางทหารที่มีความโน้มเอียงว่าได้ปฏิบัติการทางทหารต่อชุมชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาสและปัตตานี ที่ซึ่งมีรายงานถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายรูปแบบ โดยบ่อยครั้งที่เห็นเป็นการทั่วไปคือการฆ่านอกระบบกฎหมาย องค์กรฟรอทไลน์ ขอแสดงความห่วงใยต่อการควบคุมตัวนายมูหาหมัดยากี สาและ ที่เราเชื่อว่าเป็นเพราะได้พยายามจะแสวงหาแนวทางสันติภาพโดยการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

องค์กรฟรอทไลน์ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทย

  1. ยุติการสอบสวนนายมูหาหมัดยากี สาและและปล่อยตัวเขาโดยทันที เพราะองค์กรฟรอทไลน์เชื่อว่าเขาถูกควบคุมตัวเพียงเพราะว่าเขาทำงานที่มีความชอบธรรมในการส่งเสริมการสร้างสันติโดยการทำงานด้านสิทธมนุษยชน
  2. ขอให้รับรองว่าไม่ว่าจะสถานการณ์ใดใด นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจะต้องสามารถทำงานด้านสิทธิมนุษยชที่มีความชอบธรรมของพวกเขาต่อไปโดยปราศจากข้อจำกัดที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวและมีการโต้ตอบเกิดขึ้นจากการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของพวกเขา

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง