ศาลปกครองรับฟ้องคดี โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ญาติผู้ตาย เป็นคดีที่สอง ในกรณีชาวบ้านถูกวิสามัญฆาตกรรมที่บ้านสะแนะ นราธิวาส

MAC logo 125571210-172042.jpg

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ศาลปกครองรับฟ้องคดี โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ญาติผู้ตาย เป็นคดีที่สอง

ในกรณีชาวบ้านถูกวิสามัญฆาตกรรมที่บ้านสะแนะ นราธิวาส

—————————————————–

Download: 2015-02-03_ใบแจ้งข่าวคดีวิสามัญฆาตรกรรมสองผู้ต้องสงสัยกรณีสะแนะ ศาลปกครองรับฟ้องยกเว้นค่าธรรมเนียม เป็นคดีที่สอง สุเพียง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดี ได้รับใบแจ้งคำสั่งศาลปกครองสงขลา ว่า ศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ในคดีหมายเลขดำที่ 155/2557  นางสาวซำซียะห์ หะยีมะตะโละ และบุตรผู้เยาว์ 3 คน  กับมารดาของผู้ตาย  ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ถึงที่ 5  ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และ สำนักนายกรัฐมนตรี  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2   กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงนายสูเพียง สาและ ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 ที่หมู่บ้านสะแนะ  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  โดยศาลยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า  ดังนั้นจึงถือว่า ในเหตุการณ์เดียวกันที่หมู่บ้านสะแนะ คดีนี้ศาลปกครองสงขลาได้รับฟ้องโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นญาติของทั้งนายสูเพียง สาและกับ นายอุสมาน เด็งสาแม (ศาลปกครองรับฟ้องและยกเว้นค่าธรรมเนียมไปเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 คดีหมายเลขดำที่ 156/2557)  เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาคดีต่อไป

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง