คู่มือคุ้มครองนักต่อสู้สิทธิมนุษยชน ของสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (อียู) ให้ความสำคัญในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรง
บุคคลทุกคนมีมิทธิโดยาพังหรือร่วมกับผู้อื่นที่จะส่งเสริมและต่อสู้เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อ่านฉบับเต็มได้ที่
EU_HRD_181256 (1)

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง