Newsletter: Children & Women Rights- Vol 4 (Oct-Nov 2013)

จดหมายข่าวสตรีและเด็กฉบับที่ 4
‘จดหมายข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กและผู้หญิง’ ฉบับที่ 4
(1) เรื่องเด่น เยี่ยมใน: นักโทษความมั่นคง บทพิสูจน์อำนาจต่อรองของภาคประชาสังคม
(2) เสียงจากยูเอ็น : การควบุคมตัวสตรี
(3) สิทธิควรมี/ควรได้ : สิทธิของผู้ถูกจับ
(4) ช่วยฉันช่วยเธอ : คู่มือการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว
(5) แนะนำองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนใต้ : HAP

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง