การเสนอชื่อ รางวัลครูดีเด่น ทางด้านการสร้างและการสอนสันติภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารเสนอชื่อได้ที่นี่

Final_Call for Nominations for Teachers_with final logo and Thai translation

การเสนอชื่อ รางวัลครูดีเด่น ทางด้านการสร้างและการสอนสันติภาพ

EXEMPLARY AWARD FOR BUILDING PEACE BY TEACHING PEACE (Teachers)

 

โครงการยุติความรุนแรงนานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนแคนาดาเพื่อ การริเริ่มของท้องถิ่น เพื่อเปิดรับการเสนอชื่อสำหรับ รางวัลครูดีเด่น ทางด้านการสร้างและการสอนสันติภาพ

 

รางวัลครูดีเด่น ทางด้านการสร้างและการสอนสันติภาพ เปิดสำหรับบุคคลทั่วไปไม่คำนึงถึงอายุ ความเชื่อ และเพศ ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ที่มีผลงานการสร้างสันติภาพ มีแผนงานหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ รูปแบบที่ไม่เป็นทางการนอกชั้นเรียน และกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงและบรรเทาความขัดแย้ง ของชุมชน

 

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ที่สนับสนุนและให้ความสำคัญต่อสันติภาพผ่านการศึกษาเพื่อสันติภาพขั้นพื้นฐาน หรือผสมผสานการศึกษาเพื่อสันติภาพภายใน/นอกชั้นเรียน หรือกิจกรรมต่างๆ มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ

 

การเสนอชื่อ

กรุณากรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อและส่งมาที่ teachingpeaceasia@gmail.com

 

กิจกรรมสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

โครงการยุติความรุนแรงนานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกองทุนแคนาดาเพื่อการริเริ่มของท้องถิ่น มีเป้าหมายหลักคือเพื่อพัฒนาและเผยแพร่ ผลงานและความสำเร็จของการสร้างและการสอนสันติภาพที่น่ายกย่อง และผู้ที่ผ่านการตัดสินจะได้รับของรางวัลที่ช่วยในการดำเนินงานต่อไปหรือเริ่มโครงการใหม่

 

กำหนดเวลา

เปิดรับการเสนอชื่อ: วันที่ 5 มกราคม  2556

สิ้นสุดการเสนอชื่อ: วันที่ 18 มกราคม 2556

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง