CrCF_MAC: Access to Justice & HR newsletters_10th_issue_Jul-Aug 2012 (Thai version)

CrCF_MAC_Access to Justice & HR newletters_10th Issue (Jul-Aug 2012)_Thai version
ฉบับที่ 10
หนังสือข่าวด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้
Access to Justice and Human Rights Newsletters, Southern Thailand
ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2555
บรรณาธิการ นายอนุกูล อาแวปูเตะ และนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

บทความนำ : จากมาตรา 21 พ.ร.บ.ความมั่นคงฯสู่คดีอาญา: บทเรียนคดีอยู่ในความสนใจของประชาชน
ข่าวคดีสิทธิมนุษยชน

• วันสุดท้ายในการไต่สวนพยาน คดีชันสูตรพลิกศพ(ไต่สวนการตาย)ของนายสุไลมาน แนซา
• เรียกร้องให้มีการควบคุมและความเข้มงวดในการถือครองอาวุธโดยรัฐ ร่วมป้องกันการเข่นฆ่าต่อกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
• มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและพันธมิตรเฝ้าระวังการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ จัดทำรายงานคู่ขนาน CERD
• องค์กรสิทธิฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม CERD ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 9-10 สิงหาคมนี้
• ศูนย์ทนายมุสลิมจังหวัดยะลา ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ลงภาพและชื่อ ในข่าว “ประกาศจับโจรใต้คาร์บอมฆ่าตร.”
• ผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณากรณีที่ปฎิเสธไม่เข้าร่วมมาตรา 21 ไม่ได้รับการประกันและถูกใส่โซ่ตรวน 24 ชั่วโมง

ข่าวและภาพกิจกรรม

• MAC เยี่ยมและบริจาคสิ่งของในเดือนรอมฎอนที่เรือนจำกลางสงขลาและจังหวัดยะลา

• อบรมกฎหมายในชุมชนบ้านพรุบัว ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

• อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเยี่ยมพบปะทหารบาดเจ็บที่รพ. พระมงกุฎเกล้า

TAG

บทความที่เกี่ยวข้อง